Отново споделяме впечатляващ резултат от Русия! 61

Информацията е от Ташкент на лекар невролог, който е лекувал дете от 4 годишна възраст с "субарахноидальная киста" на главния мозък във високата част отдясно. Плюс "Аутический синдром. Алалия( отсутствие речи)". Детето е на 7 години, а практически не е говорило. Трябвало е да се даде в специално училище и родителите са били отчаяни. От март лекуващия лекар включва в лечението MLS ALT GRW RLX JTS. На втората седмица започват-силни болки в главата и повръщане. 

В това състояние детето проговаря."Мамо, аз всичко знаех, но неможех да говоря!" - това е казало на майка си.

След появата на BRN, включват и него. 

Заключението на лекарите днес е , че детето е напълно развито и може да тръгне в нормално училище в първи клас! 

По-долу ви публикуваме и пълният оригинален текст от  руския чат.

---------------------------

Элина:

Доброе утро, дорогие партнёры удивительной компании АРL! 

Осипова Тамара Павловна наш партнёр, детский невролог. Ташкент. 

Пациент мальчик 7 лет. Мальчика наблюдает с 4 лет

Диагноз: субарахноидальная киста головного мозга, в височной области справа. Аутический синдром. Алалия( отсутствие речи).  

Ребенок почти не говорил. Принимал полное лечение у врача невролога, логопеда и психоневролога.  Смог говорить отдельные слова. . Осмотр психоневролога до применения дражже в феврале 2018г: 

ребенка надо отдавать в спец школу. Развитие 5-6 летнего. Мама с папой в отчаянии. 

С начала марта месяца Тамарой Павловной, лечащим врачом ребенка,  назначен наш продукт MLS ALT GRW RLX JTS. На второй  неделе начались- сильнейшие головные боли, рвота. На этом фоне стал говорить.

Предложениями. "Мама я все знал, но не мог говорить!" - так ребенок сказал матери. Как появился BRN в Узбекистане, ребенок получает его. Заключение психоневролога: Ребенок опережает развитие и его развитие соответствует уровню 2 класса. Заключение психоневролога: ребенок может пойти в первый класс обычной школы!!!